(.
.)
(.


Γυμνό το σώμα
μυθική απεικόνιση στη φωτογραφική μηχανή
εικόνα φευγαλέα στο παράθυρο του ματιού


(.
.)
(.


Υμνώ το σώμα
το σάρκινο τούτο δώρο, το αιώνιο δημιούργημα


(.
.)
(.


Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.